FAQ

1. Hva er Yepzon og for hvem er det laget?

Yepzon er en brukervennlig sporingsenhet og tjeneste. Og med hjelp av den kan du spore personer, kjæledyr og eiendeler. Ved å feste Yepzon til hva som helst så kan du spore det via din smarttelefon, selv fra andre siden av jorden.

I Yepzon finner du innebygget SIM, GSM-modem og GPS-mottager.

2. Hva er forskjellen mellom ONE- og Freedom - produktene?

Yepzon ONE er en GPS-sporingsenhet som er spesielt utviklet for å spore små barn, kjæledyr og eiendeler. Enheten festes til personen eller eiendelen man ønsker å spore. Den har ingen knapper og enheten styres helt via mobiltelefonnettverket, dvs via mobilapplikasjonen. Du kan finne alle tekniske data på produktsidene til Yepzon One.

Yepzon Freedom er en personlig alarm med GPS-sporingsenhet som er ment til bruk for alle fra skolealder og oppover. I tillegg til sporingsfunksjonen har Freedom- enheten alarmfunksjon. Ved å trykke på SOS-knappen så kan mobilapplikasjonen fortelle hvor enheten som sender alarmen befinner seg. I praksis betyr det at Freedom- enheten kan også sende informasjon til mobilapplikasjonen. Freedom-enheten inneholder flere funksjoner som man kan bytte mellom, alt avhengig av behovet. Du kan finne alle tekniske data på produktsidene til Yepzon Freedom.

3. Hva koster Yepzon?

Veiledende pris for Yepzon ONE er 99 EUR, dette inkluderer også 5 MB data (tilsvarer ca. 1-2mnd aktivt bruk, avhengig av brukerens innstillinger). Etter dette koster det 3.95 €/5 MB data.

Veiledende pris for Yepzon Freedom er 149 EUR, dette inkluderer 5 MB data (tilsvarer ca. 1-2mnd aktivt bruk, avhengig av brukerens innstillinger). Etter dette koster det 4.95 €/5 MB data.

Via mobilapplikasjonen kan du følge med hvor mye data du har igjen.

4. Hvordan virker Yepzon?

Brukeren kontrollerer Yepzon-sporingsenheten med Yepzon App® -mobilapplikasjonen. Med denne kan man se hvor enheten befinner seg og man kan finne den eksakte lokalasjonen.

Brukeren kan selv definere i applikasjonen, under Innstillinger, hvor ofte Yepzon tar kontakt med serveren, dvs med hvor stor tids-forsinkelse sporingen kan begynne. Jo kortere tid det er mellom hver gang den tar kontakt (min. 1 min ) jo raskere får man en nøyaktig posisjons-informasjonen. Innstillingene på hvor ofte enheten tar kontakt påvirker også batterikapasiteten og datakostnader. Jo lenge tid mellom hver kontakt jo lengre varer batteriet og jo mindre er datakostnadene.

5. Hvilken type smarttelefon eller nettbrett krever Yepzon?

Yepzon kan kobles til smarttelefoner eller surfebrett som oppfyller følgende krav:

 • Windows Phone 8.1 + NFC (kun Yepzon ONE)
 • iPhone 4S eller nyere (iOS 7.0 eller nyere + Bluetooth Smart (BT 4.0))
 • Android 4.3 eller nyere + NFC ELLER Bluetooth Smart (BT 4.0)

Yepzon App bruker i tillegg til NFC-egenskapene i Windows Phone-telefonene, for å koble sammen Yepzone One-sporingsenheten og smarttelefonen. I android-enhetene brukes i tilegg til NFC også Bluetooth. Med iOS-produkter kobles Yepzon ONE med Bluetooth. For iOS- ja Android -produkter bruker Yepzon ONE også Bluetooth for å finne nær-lokalasjon.

Sammenkoblingen med Yepzon Freedom skjer med QR-koder som finnes med i i salgs-pakken. Disse kan brukes for alle iOS- og Android-telefoner som oppfyller kravene. Yepzon Freedom kan ikke brukes sammen med Windows Phone-telefoner.

Applikasjonen kan installeres på enheter som ikke oppfyller kravene, men her vil ikke alle egenskapene være tilgjengelige. Dersom du har feks en WP-enhet og du installerer applikasjonen, vil du får ikke koblet enhetene sammen fordi telefonen ikke har NFC-egenskaper. Be da feks en annen i familien eller en venn om å koble enheten til hans/hennes telefon, og deretter dele brukerrettighetene via e-post til din egen telefon. Kontrollen til enheten som han/hun nå har, kan du etterpå, om du så ønsker, slette i mobilapplikasjonen.

6. Hvor kan jeg laste ned Yepzon App -mobiltelefonapplikasjonen fra?

Yepzon App -applikasjonen finnes i applikasjons-butikkene for Google, Windows Phone og Apple under navnet Yepzon App. Applikasjonen er gratis og krever ingen registrering.

For å kunne bruke applikasjonen må man ha en Yepzon-enhet.

7. Kan jeg laste ned Yepzon App - applikasjonen selv om jeg ikke eier en Yepzon-sporingsenhet?

Yepzon App –applikasjonen installeres og starter opp i en kompatibel smarttelefon/surfebrett, selv om du ikke eier Yepzon- sporingsenhet. Imidlertid vil applikasjonen ikke virke før du kobler telefonen din til en Yepzon-sporingenhet eller noen andre deler tilgangen med deg til deres Yepzon-sporingsenhet.

8. Hvordan fremskaffes lokalasjonen og hvor lenge er informasjonen tilgjengelig?

Applikasjonen viser posisjonen basert på informasjon fra det tilgjengelige GSM-nettverkets basestasjoner. Nøyaktigheten, avhengig av stedet, kan være alt fra 100 meter opp til ett par kilometer. Nøyaktigheten er generelt bedre i tettbygde strøk enn spredtbygde strøk eller på landet.

Den nøyaktig lokalasjonen fås ved å trykke på knappen Spor nøyaktig i Yepzon-applikasjonen. Når Yepzon tar kontakt med nettverket neste gang, så får den beskjed om at den skal gi lokalasjonsinformasjon og starter opp GPS-sporingen. Tiden det tar å få den nøyaktige lokalasjonen er avhengig av brukerens innstillinger for kontakt (se punkt 9).

Selv om Yepzon sin GPS-mottaker er veldig følsom, så får man ikke alltid lokalasjonen via GPS feks innendørs eller i parkeringshus. For å finne lokalasjonen innendørs bruker Yepzon One Bluetooth og Yepzon Freedom Wifi sine teknologier.

Yepzon svarer på en lokalasjonsforespørsel med å sende informasjon hvert 10. sekund i 3 minutter. Lokalasjonsforespørsel kan man gjøre så mange ganger man har behov for.

Yepzon er ikke ment for å spore eiendeler over lengre tid hele tiden.

9. Oppdateringsfrekvens: Hvor raskt får man lokalasjonsinformasjonen?

Brukeren definerer via mobilapplikasjonens innstillinger hvor ofte Yepzon tar kontakt med applikasjonen. Dette kalles for oppdateringsfrekvens. Hvor raskt brukeren får vite lokalasjonen avhenger av når sporingsenheten tok sist kontakt. Ventetiden er høyst den angitte oppdateringsfrekvenstiden .

Oppdateringsfrekvenstiden påvirker batteritiden og dataforbruket, så brukeren kan selv avgjøre hvor ofte det behøves informasjon om nøyaktig lokalasjon avhengig av behovet.

I mobilapplikasjonen under Innstillinger kan man definere oppdateringsfrekvensen separat for Bevegelse- og Hvile-modus. Når Yepzon har vært i ro i 30 minutter stiller den seg automatisk om til Hvile-modus. Når Yepzon flyttes på så stiller den automatisk om til Bevegelse-modus. Ett tidsrom etter sporing vil Yepzon vise i «Bevegelse» selv om enheten var i ro.

Eksempel 1: Oppdateringsfrekvensen er 5 minutter. Siste oppdatering skjedde klokken 12.00. Brukeren trykker på Finn lokalasjon- ikonet klokken 12.01. Yepzon begynner sporingen etter 4 minutter, klokken 12.05.

Eksempel 2: Oppdateringsfrekvensen er 3 timer og enheten er i Hvile-modus. Siste oppdatering skjedde klokken 12.00. Brukeren trykker på Finn lokalasjon- ikonet klokken 12.01. Sporingen begynner klokken 15.00, om ikke enheten flyttes på og den stiller seg om i Bevegelse-modus. Da vil sporingen begynne med engang.

10. Om jeg endrer oppdateringsfrekvensen, når vil den tre i kraft?

Senest når Yepzon tar kontakt i følge de gamle innstillingene. For å oppdatere enheten øyeblikkelig så kobler man den til laderen. Da vil Yepzon ta kontakt med applikasjonen,selv om denne ikke er definert i innstillingene, og de nye innstillingene taes i bruk med en gang.

11. Hvordan får Yepzon den nøyaktige plasseringen?

Yepzon® bruker tre ulike metoder for å finne den nøyaktige lokalasjonen:

 • Lokalasjon med hjelp av mobilnettverkets stasjoner
 • GPS-sattelittlokalisering
 • Lokalisering med hjelp av Bluetooth Smart –signaler. (Yepzon ONE)
 • WiFi -innendørslokalisering (Yepzon Freedom)

Yepzon velger selv hvilken lokaliseringsmetode som er den beste avhengig av forholdene. Lokalisering via GPS har en nøyaktighet på 3-4 meter under optimale forhold. Observer at sporing via GPS krever kontakt med minst 3 satellitter. Innendørs, f.eks., er GPS-signalene ofte for svake eller ikke finnes i det hele tatt. I slike tilfeller taes sporing via GSM-nettverket i bruk, men dette ikke er like nøyaktig. I byer har sporing via GSM nettverket en nøyaktighet på fra 100 meter og opp til ett par kilometer. På landsbygda er det færre nettverks-stasjoner, så sporingens nøyaktighet kan være 10 kilometer eller mer.

Yepzon Freedom har Wifi -innendørssporing, og med denne er det mulig å gjøre en mer nøyaktig sporing innendørs. Man kan til og med spore hvilket rom enheten befinner seg i. WiFi-sporingen bruker 5 identifiserbare nettverk med sterkest signal for å for å finne enhetens posisjon. Yepzon Freedom oppdager automatisk nærliggende WiFi- signaler, og for å finne lokalasjonen behøver den ikke å logge seg inn på disse nettverkene.

I Yepzon ONE -enheten, dersom du bruker Android- eller iOS –telefon/nettbrett som støtter Bluetooth Smart –teknologi, og Yepzon er innenfor rekkevidden av Bluetooth-signalet (ca 50 meter uten hindringer), så vil Bluetooth-signalets styrken vises i nedre kant på kartet med en blå balk. Ved å bevege seg rolig i ulike retninger å samtidig følge med på signalstyrken så kan man finne hvor Yepzon befinner seg.

12. Hva er forskjellen mellom Hvile- og Bevegelse- modus?

Yepzon går automatisk over i Hvilke-modus om den ikke har blitt flyttet på i 30 minutter. Den går automatisk over i Bevegelse-modus når enheten igjen flyttes på. En tid etter sporing vil enheten vises som i «Bevegelse» i mobilapplikasjonen, selv om enheten var i ro. Eneste forskjellen mellom disse to modusene er at brukeren kan selv definere oppdateringsfrekvensen mellom Yepzon og applikasjonen. Standard innstillingene for oppdateringsfrekvensen er i Bevegelse-modus er 5 minutter og i Hvilke-modus 6 timer.

13. Kan Yepzon finne lokalasjonen innendørs?

Yepzon er i første hånd en GPS-sporingsenhet som kan finne lokalasjonen hvor som helst i verden. Bygningers tak og vegger demper signalene fra GPS-satellittene så mye at GPS-enheter ikke kan finne lokalasjonen innendørs. Yepzon sin GPS-mottager er svært følsom, og den kan få signaler også innendørs,

Men nøyaktig sporing innendørs med hjelp av GPS-signaler kan være vanskeligere enn utendørs. Om lokaliseringen via GPS innendørs ikke finnes ved første sporingsfrekvens (3 minutter), så bør man prøve på nytt fordi kalkulasjonen av lokalasjonen er saktere med svake signaler. GPS-lokalasjonen finnes ofte innendørs ved andre eller tredje forsøk.

Yepzon Freedom har også WiFi-sporing innebygget, som også gjør sporing innendørs mulig.

I Yepzon ONE -enheten brukes Bluetooth -teknologi for å støtte sporing innendørs. Om iOS- eller android-smarttelefonen din støtter BT Smart og Yepzon-enheten er innenfor rekkevidde av Bluetooth-signalet, så ser du en blå balk nederst i kart-ruten. Lengden på denne balken angir signalstyrken. Dette kan brukes for å orientere seg fram til Yepzon-enheten.

14. Hvilke kart bruker Yepzon? Får man egne terrengkart til applikasjonen?

Yepzon App bruker telefonprodusentens egne kart (bl.a.. Google-kart i android-telefoner) Man kan velge å ha kartet i satellitt-modus. Nøyaktigheten på satellittbildene avgjør hvor nøyaktig man ser posisjonen i terrenget. Nøyaktigheten varierer merkbart mellom ulike telefonprodusenter og steder.

Tredje-parts kart kan man for nåværende ikke bruke sammen med Yepzon-applikasjonen.

15. Hva er forskjellen mellom de ulike modusene til Freedom-enheten?

I Freedom har er det tre ulike moduser som man kan velge mellom, avhengig av hvilket behov man har. I Rask sporing -modus er enheten online hele tiden og man får informasjon om lokalasjon kontinuerlig til applikasjonen. Denne modusen bruker mindre data, men mere strøm. Strømspare- modusen er enhetens standard innstilling, og enheten fungerer på samme måte som ONE. Kort tidsrom mellom oppdateringene bruker mere strøm og data. Lengre tidsrom mellom oppdateringer bruker mindre data og mindre strøm. Bare SOS-knapp -modus er ment for at enheten kan spores kun når SOS-knappen blir trykt inn. Enheten er ellers i offline-modus og gir ikke engang en grov lokalasjon på kartet. I denne modusen kan man ikke finne enheten på kartet, men kun se batterinivået. Om SOS-alarmen er utløst så vil enheten etterpå gå over i strømspare-modus, slik at man kan spore enheten via applikasjonen.

16. Hvordan virker Freedom sin SOS-alarm?

Ved tre raske trykk på SOS-knappen så vil Freedom sende alarm til alle enheter med applikasjonen og brukerrettigheter vil få alarmen. Samtidig vil enheten finne sin lokalasjon automatisk. Lokaliseringen vil ta 5 minutter eller umiddelbart når SOS-alarmen kvitteres i applikasjonen.

Under Innstillinger i mobilapplikasjonen kan man også velge at også Yepzon Freedom-enheten gir alarm-lyd når SOS-knappen aktiveres. Da vil både mobilapplikasjonen og enheten gi alarm-lyd.

SOS-alarm virker på samme måte i alle applikasjonens Modus-valg.

17. Kan hvem som helst følge barnet mitt med hjelp av Yepzon?

Nei.

Den som koblet Yepzon-enheten første gangen til sin smarttelefon er Yepzon-enhetens første-bruker. Om noen forsøker å koble Yepzon-enheten til en annen telefon vil man få melding om at enheten ikke kan kobles for Yepzon-enheten har en bruker. Man får en oppfordring om å be om å få tildelt brukerrettigheter.

Yepzon sin første-bruker kan dele ut brukerrettigheter til Yepzon-enheten til andre ved behov. Så bare de som du gir brukerrettigheter til Yepzon-enheten til kan følge barnet ditt. Alle brukere

 • kan dele ut brukerrettigheter
 • kan se hvem som har brukerrettigheter og for hvilke enheter de er gyldige
 • kan frata andre brukerrettigheter
18. Hvordan deler man brukerrettigheter med andre?

I Yepzon-applikasjonen under Innstillinger finner man Administrer brukerrettigheter, og herfra kan man dele brukerrettighetene. Herfra skal man følge instruksjonene som kommer på skjermen. Distribusjonsmetoden varier avhengig av operativsystem. D.v.s. at Windows Phone, Android og iOS tilbyr ulike valg for å sende linken for deling av brukerrettigheter. Vi anbefaler å bruke -epost fordi dette fungerer aller best mellom ulike operativsystemer. Delingslinken er gyldig 24h. Om brukerrettighetene slettes så vil ikke delingslinken lengre virke.

19. Hvordan lades Yepzon og hvor lang tid tar det å lade den?

Under en gummitapp på Yepzon-sporingsenheten finner man en mikro-USB-plugg. Her kobler man den til en vanlig nettverks-lader eller til f.eks. til PCens USB-port.

Ladningstiden for ett tomt batteri er ca 2.5 timer. Under ladning så vil batterinivået vise teksten «Lades». Ladningen er full først når teksten byttes ut med 100%. Om Yepzon løsgjøres fra lederen under lading så vil batterinivået kunne gå raskere nedover fordi batteriet ikke ble full-ladet.

Yepzons batteri bør lades en gang per måned, men minst hver tredje måned selv om enheten ikke er i bruk. Om Yepzon ikke blir ladet over lengre tid så kan batteriet lades for mye ut, og dette kan gi feil på produktet.

20. Hvor lenge holder batteriet på Yepzon?

Med standard innstillinger og ved normal bruk vil batteriet holde ca. 1-2 uker. Avhengig av innstillingene så kan batteriet holde i opp til flere uker. Om oppdateringsfrekvensen er satt til f.eks. en gang per døgn (f.eks. i båten) så kan batteriet holde i opp til flere måneder. Her er det viktig å huske at sporingsinformasjonen får man i henhold til oppdateringsfrekvkensen.

Yepzon Freedom -enhetene kan brukes på tre ulike måter: Rask sporings -modus, Strømspare-modus og SOS-modus. Batterikapasiteten varierer etter valgt modus. I Rask sporings-modus så holder batteriet ca. 1-2 dager, men igjen i SOS-modus kan der vare i opp til flere uker.

21. Hvordan kan jeg påvirke batterikapasiteten?

Man kan påvirke batterikapasiteten ved å endre oppdateringfrekvensen i Yepzons Hvile- og Bevegelse-modusene. Mer sporadisk oppdatering forbedrer batterikapasiteten og minsker dataforbruket.

Men også det at er enheten i bevegelse (Bevegelses-modus) eller stasjonær (Hvilemodus) vil påvirke batterikapasiteten. Hver sporing bruker litt av batterikapasiteten.

Frost vil forkorte batterikapasiteten.

22. Kan jeg slette paring?

Ja. Paring med Yepzon-enheten kan skapes eller slettes, altså brukerrettigheter kan deles og slettes ved behov. Sletting skjer med hjelp av mobilapplikasjonen under Brukere, og derfra Slett bruker.

Hver bruker kan også slette andre brukerer rettigheter. Observer, man får kun brukerrettigheten tilbake ved at en annen bruker deler den. Når siste bruker er slettet så kan Yepzon igjen pares med en telefon som om den skulle være helt ny.

Brukerrettighetene er avhengig av installasjon av Yepzon-applikasjonen. Om du sletter Yepzon-applikasjonen fra telefonen din så vil paringen forbli gyldig. Og denne fåes tilbake ved å trykke på reset-linken. Det er sterkt anbefalt å skape og sende til e-posten din en reset-link når du tar i bruk din Yepzon første gang. Dette gjøres i applikasjonen under Innstillinger , slik at man kan få installert på nytt ved behov.

23. Virker Yepzon når det er kaldt?

Ja, men Litium-ion batteriets strømgivende egenskaper blir svakere jo kaldere det er. Dette er typisk for alle små elektroniske apparater. Batteriet skal ikke, av sikkerhetshensyn, lades om dennes temperatur er under null grader.

24. Enn om jeg mister telefonen min?

Av sikkerhetsmessige årsaker bør brukerrettighetene til Yepzon deles til minst en bruker i tillegg til første-brukeren. På denne måten kan den andre brukeren dele brukerrettighetene til sporingsenheten til den andre brukerens nye telefon.

Det er sterkt anbefalt å skape og sende til e-posten din en reset-link når du tar i bruk din Yepzon første gang. Dette gjøres i applikasjonen under Innstillinger , slik at man kan få installert på nytt ved behov om man mister telefonen eller applikasjonen slettes. Via reset-linken i e-posten får man får nullstilt Yepzon til standard-modus, og enheten er igjen paret med telefonen.

Reset-linken virker så lenge som brukeren som har bestilt linken har brukerrettigheter til Yepzon-enheten. Om brukeren som har bestilt reset-linken slettes som bruker i applikasjonen så slutter også linken å virke.

25. Hvor mange brukere kan følge en Yepzon®-sporingsenhet?

Det er ingen øvre grenser.

26. Hvor mange Yepzon®-sporingsenheter kan en telefon følge?

Det er ingen øvre grenser.

27. Har første-bruker flere rettigheter enn de andre brukerne?

Nei. Alle brukere har samme rettigheter.

28. Er radiofrekvensen senderen i enheten bruker trygg i bruk?

Yepzon sin elektromagnetiske-stråling er sammenlignbar med den i mobiltelefoner. I bruk bør anbefalinger fra myndighetene brukes, sammen med sunt fornuft. F.eks. så skal ikke brukere som har pacemaker ha Yepzon-enheten i brystlomma eller hengende rundt halsen. på samme måte som med mobiltelefonen.

Yepzon sin SAR-verdi er 1,46 W/kg. Det er under EU sitt krav (2,0 W/kg @10g) samt USA sine (1,6 W/kg @1g) myndigheters satte grenser for absorpsjon av stråling inn i kroppen ved en minimumsavstand fra kroppen på 5mm.

29. Hvorfor er det ingen strømbryter på enheten? Kan man slå av enheten?

For å være brukervennlig. Brukeren behøver ikke være oppmerksom på enheten overhode. Bæreren får ikke slått av enheten ved uhell eller med vilje.

Sporingsenheten kan kun slåes av via mobilapplikasjonen. F.eks. så må enheten slåes av av sikkerhetsmessige grunner. For å slå på enheten igjen så må man enten koble til laderen eller berøre en mobiltelefon som støtter NFC (ikke i bruk i USA). NFC-sensoren finnes på Yepzon-enheten under bak-dekslet, like over gummipluggen.

30. Hvor mye data bruker Yepzon?

Nye Yepzon-enheter inneholder 5MB gratis data, noe som tilsvarer ca 1 mnd bruk med grunninnstillinger. Det som påvirker dataforbruket er Bevegelse-modusens oppdateringsfrekvens.

Yepzon ONE:

eksempel 1: om enheten er i bevegelse 2 timer/dag, oppdateringsfrekvensen er 5min/6 timer og sporer 10 ggr/måned gir ett → dataforbruk på 1MB/mnd

eksempel 2: enheten er i bevegelse 12 timer/dag, oppdateringsfrekvensen er 5min/6 timer, sporer 300 ganger (!) hver måned gir ett→ forbruk på 9MB/mnd

eksempel 3: om enheten er i bevegelse 6 timer/dag, oppdateringsfrekvensen er 1min/6 timer og sporer 30 ggr/måned gir ett → dataforbruk på 9MB/mnd

YEPZON FREEDOM:

 • I Strømsparing-modus (standard-modus) oppfører enheten seg som Yepzon One, se ovenfor.
 • I Rask sporing- modus (modus 1) er dataforbruket veldig lavt dersom man ikke sporer ofte. OBSERVER! Høyeste strømforbruk
 • i SOS-modus (modus 3) er brukes ikke data om ikke SOS-knappen trykkes
31. Hva skjer om all data er brukt og hvor kan jeg bestille mer?

Mobilapplikasjonen gir beskjed om dette. I Yepzon-applikasjonen under Innstillinger og Datatank kan du se dataforbruket, og du kan kjøpe mere. F.eks er 5 MB med standardinnstillingene nok for ca 1 måned.

Om datatanken går helt tom så slåes Yepzon av. For å kunne ta enheten i bruk igjen må det kjøpes mer data, og enheten må kobles til laderen eller berøres av enn mobiltelefon som støtter NFC (ikke i USA).

Mere data kan kjøpes direkte i applikasjonen under Innstillinger, eller via nettbutikken yepzon.com/shop

Det finnes flere alternativer for betalingsmåte. Tilgjengelige betalingsmåter er avhengig av din telefonmodell og abonnemnetstype. Alternativene er bl.a. via telefonregningen, kredittkort, nettverks-betaling og Paypal.

Hvordan få Paypal: https://www.paypal.com/no/home

32. Berøres kjøpt av data bare Yepzon-enheten eller hver telefon?

Kun en Yepzon-enhet. Om det er flere telefoner koblet til samme Yepzon-enhet, kan men f.eks. bli enige om å bytte på hvem som betaler for datatrafikken. Kjøp at data skjer via enhetens IMEI kode, så hver Yepzon-enhet krever kjøp av egen data.

33. Koster det ekstra å bruke den i utlandet?

Yepzon virker i USA og EU (inkl. Norge,Sveits og Island).

Om man har behov for bruk i andre land, så gir applikasjonen mulighet til å kunne kjøpe dataforbruk i disse nettverkene, f.eks. for ferietiden, i applikasjonen under Innstillinger. For mer informasjon og priser yepzon.com/roaming

34. Hvordan kan jeg avlutte bruken av Yepzon om jeg så ønsker?

Om man har brukt opp tilgjengelig data og ikke kjøper mere så vil enheten slå seg av.

Om Yepzon forblir ubrukt i mer enn 6 måneder så kan GSM-abonnementet slutte å virke. I tillegg skal man være oppmerksom på at dersom enheten ikke er i bruk over lengre perioder så kan batteriet dyp-utlades og medføre at enheten ikke lengre starter eller kan lengre lades.

Dersom du har en enhet med månedsabonnement så står det i avtalen hvordan man avslutter abonnementet.

35. Yepzon har slått seg av og kan ikke slåes på igjen. Hva gjør jeg?

Ett hvert program kan henge seg opp tilfeldig av ulike grunner. I noen tilfeller kan også Yepzon-enheten være tom for strøm selv om applikasjonen viser at det ikke er tomt.

I begge tilfeller så løses problemet med å koble Yepzon til laderen.

Om datatanken er tom så forblir Yepzon avslått til man har kjøpt mere data.

36. Virker Yepzon med PC?

Så langt er dette ikke mulig, men det er under planlegging.

37. Hvorfor får jeg ikke paret med Yepzon selv om jeg følger alle instruksjoner?

Den vanligste grunnen er at enheten er allerede paret med en annen telefon. Man må da be den andre brukeren om å dele brukerrettigheter via applikasjonen under Innstillinger.

Årsaken kan også være at telefonen ikke har internert-tilgang, telefonens NFC ikke er påslått eller du forsøker å pare på feil sted på enheten eller telefonen (enhetens NFC er på enhetens bakside, Plasseringen av NFC på telefonen er ulik for forskjellige modeller).

Om paring ennå ikke lykkes så kan du prøve å slette mobilapplikasjonen og installere denne på nytt. Også å koble fra lader og koble den til på nytt kan hjelpe.

38. Samler Yepzon-applikasjonen inn brukerdata?

Å ta i bruk enheten krever ingen registrering eller passord. Bruk av enheten krever ikke at det oppgies kontaktinformasjon til brukeren, og Yepzon lagrer heller ingen informasjon om brukeren. Enhetens IMEI-kode fungerer som identifikasjon f.eks. ved utredning av tekniske spørsmål.

En måneds-avtale krever ett brukerpassord (se mer i avtalen under bruk av tjenesten-delen).

Shop now