Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset turvaavat lemmikkejään enemmän kuin lapsiaan

Yepzon Oy
Mediatiedote 29.5.2018
Julkaisuvapaa: heti

Paikannuspalveluita tarjoavan Yepzon Oy:n tuoreen kansainvälisen asiakastutkimuksen mukaan suomalaiset turvaavat paikanninlaitteilla koiria ja muita lemmikkejään enemmän kuin lapsiaan. Esimerkiksi USA:ssa tulos on päinvastainen. Kuluttajat ympäri maailman uskovat kuitenkin henkilöpaikantamisen yleistyvän tulevaisuudessa.

Yepzonin teettämään kyselyyn vastasi yhtiön asiakkaita lähes 30 eri maasta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Lemmikkien ja lasten paikantamisen yleisyydessä oli kyselyn mukaan selviä kansallisia eroja. Esimerkiksi USA:ssa paikannuksen kohteena ovat selvästi useammin lapset kuin Suomessa. USA:ssa yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista Yepzonin paikanninlaitteen käyttäjistä paikansi lapsia, ja vain 7 prosenttia koiria. Suomalaisista käyttäjistä taas lähes puolet paikansi laitteellaan koiria, ja vain 23 % käytti laitettaan lapsen paikantamiseen. Amerikkalaiset paikantavat myös muistisairaita omaisia suomalaisia useammin.

– Henkilöpaikantaminen on suuri, mutta verrattain uusi toimiala, jota on helpompi testata lemmikkien kautta. USA:ssa markkina on kehittynyt pidemmälle. Paikannusteknologian käyttö on arkipäiväisempää ja henkilökohtaiset paikannuslaitteet on omaksuttu koko perheen turvaksi. Uskomme, että tähän suuntaan ollaan menossa myös Suomessa, ja tätä tukee myös tutkimuksemme tulos, kertoo Yepzon Oy:n markkinointijohtaja Heidi Rantala.

Henkilöiden paikantaminen yleistyy turvattomuuden lisääntyessä

Tutkimuksessa kysyttiin myös kuluttajien mielipidettä paikantamisen yleistymisestä arjessa. Kotimaasta riippumatta vastaajat olivat kysymyksestä lähes yksimielisiä: 93 prosenttia oli sitä mieltä, että paikantaminen tulee yleistymään tulevaisuudessa. Syiksi vastaajat kertovat muun muassa maailman muuttumisen turvattomammaksi. Vanhenevan väestön kasvun myötä myös muistisairaiden määrä lisääntyy, mikä kasvattaa vastaajien mukaan paikantamisen tarvetta. Samoin autististen ja muiden erityislasten lukumäärän kasvu tekee GPS-teknologioiden hyödyntämisestä tarpeellisempaa.

Tutkimuksesta ilmeni, että ihmiset löytävät paikannusteknologialle käyttöä sen yleistyessä ja tullessa edullisemmaksi, ja että paikantamisella on lukemattomia mahdollisuuksia.

Yepzonin teettämään tutkimukseen vastasi lähes 500 ihmistä 27 eri maasta.

Yepzonin julkinen osakeanti on nyt avoinna Invesdor-joukkorahoitusalustalla. Anti päättyy 21.6.2018.

Lisätiedot:

Heidi Rantala, CMO, Partner
Yepzon Oy
+358 50 539 8970, heidi.rantala@yepzon.com

Yepzon Oy kehittää helppokäyttöisiä mobiilipohjaisia paikannuspalveluita. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut yhtiö työllistää suoraan 8 työntekijää ja noin 20 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yepzonin globaali, mutta pääosin suomalainen omistus jakautuu eri aloilla vaikuttaville yksityissijoittajille. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lontooseen rekisteröity Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdysvaltojen Nevadaan rekisteröity Yepzon Inc. on yhteisyritys Global Expansion Solutionsin kanssa. Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd on Yepzon Oy:n hallinnoima osakkuusyhtiö Intian Delhissä yhteisomistuksessa VVDN Technologiesin kanssa. www.yepzon.com

Osta nyt